På gång   Senaste nytt   Från arbetsgrupperna   Historik


Senaste nytt    På gång   Från arbetsgrupperna   Historik

2020-12-03 Styrelsemöte vis MS Teams pga pandemin
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2020-09-30 Årsmöte i Centralskolan kl 19:00
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2019-05-22 Årsmöte i Skallsjöhus kl 19:00
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2019-03-25 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
hösten-vintern 2018 Föreningen gjorde en genomgång av asfaltskador, hål, sättningar, brunnar mm under hösten
och har anlitat NCC för att åtgärda de största problemen.
Arbetet kommer att fortsätta under 2019.
2018-05-17 Årsmöte i Uddaredsskolans matsal kl 19:00
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2018-03-05 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2017-09-11 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2017-05-29 Årsmöte i Uddaredsskolans matsal kl 19:00
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2017-05-04 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2016-09-21 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2016-05-19 Årsmöte i Uddaredsskolans matsal kl 19:00
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2016-04-06 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2015-11-09 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2015-05-28 Årsmöte i Uddaredsskolans matsal kl 19:30
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2014-05-15 Årsmöte i Uddaredssskolan kl 19.
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2015-04-23 Floda Vägförening har årsstämma i Centralskolan kl 19
2014-03-03 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2013-05-23 Årsmöte i Uddaredssskolan kl 19.
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2013-02-25 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2013-01-14 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2012-10-22 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2012-08-20 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2012-05-25 Årsmöte i Uddaredssskolan kl 19.
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2012-04-17 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2011-09-06 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2011-05-30 Årsmöte i Uddaredssskolan kl 19.
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2011-04-27 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2011-03-08 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2010-09-07 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2010-05-27 Årsmöte
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2010-03-25 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2010-02-02 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2009-05-26 Årsmöte
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2009-04-14 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2008-11-25 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2008-05-29 Årsmöte
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2008-05-13 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2007-10-04 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2007-05-21 Årsmöte
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2007-03-26 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2006-10-17 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2006-05-22 Årsmöte
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2006-04-20 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2006-03-23 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2005-10-27 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2005-09-08 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2005-05-19 Årsmöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2005-05-09 Besiktning av asfaltarbetena
Protokollet finner du här
Lägg märke till det sista avsnittet ang. bekämpning av ogräs i asfalten!
2005-04-21 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2005-04-19 Galleriet - en ny sektion
Här kan du få dina digitalbilder publicerade!
2005-04-19 Flistuggen är tillbaka
och håller på att knapra i sig kvarvarande rishögar.
2005-03-20 www.uddared.se fyller 1 år!
2005-01-27 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2004-12-05 Skogsgallringen börjar äntligen att lida mot sitt slut.
Det mesta timret är bortforslat och flismaskinen har varit här och tuggat i sig rishögarna.
2004-11-05 Asfalteringen klar!
2004-10-24 Inbrott på Smultronvägen
2004-10-24 Bara två byar (Y och Å) kvar att asfaltera!
2004-10-24 Läget för skogsgallringen
Se nedan info från Övrigtgruppen.
2004-10-21 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2004-10-05 Skotaren är tillbaka!
Kvarvarande timmer kommer att dras samman för att
så småningom fraktas bort,
2004-10-01 Läget för asfalteringen
Byarna på Nyponvägen (T, U, V och X) är i stor sett klara.
Efter en lite trevande inledning kom arbetena så småningom igång på allvar.
Istället för att ta by för by har NCC varit mer rationella och istället först gjort förberedelser
(bilat bort asfalt, jämnat ut bulor och gropar mm) i alla fyra byarna för att sedan asfaltera
byarna efter varandra i snabb följd. Planen att hinna med ca 1 by per vecka verkar alltså hålla.
Liksom i de tidigare färdiga byarna på Enbärsvägen ser resultatet mycket prydligt ut.
T o m linjerna på parkeringen målades nästan innan asfalten hunnit svalna. Snyggt jobbat!

Närmast i tur står då byarna V, X, Ö1, Ö2, Z, Y, Ä och Å.
Troligen kommer man väl även här att ta flera byar i ett "paket", exakt hur vet vi inte än.
Då Å-byns parkeringsplats är så dålig att den till stora delar måste schaktas ur,
kan denna del av Å komma att tas tidigare och i etapper.

NCC beräknar att genomförandetiden blir 9 veckor, m.a.o. skall arbetena vara klara 2004-11-05.

Som framgår av ett flygblad (läs här!) som nyligen har delats ut så blir det ingen lösning
med oljeavskiljare på spolplatserna utan vi får finna oss i att sluta tvätta bilarna här hemmavid
och istället åka till närmaste mack.

2004-09-09 Läget för skogsgallringen
Se nedan info från Övrigtgruppen.
2004-09-06 Asfaltering startar i byarna T och U.
2004-08-26 Extra stämma om asfaltarbetena.
Protokollet samt ett referat kan du läsa under "Protokoll & stadgar".
2004-08-23 Träden på Nyponvägen vid infarten till U-byn äntligen fällda!
2004-08-18 Läget för skogsgallringen
Se nedan info från Övrigtgruppen.
2004-08-10 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2004-07-27 Mer asfaltering på gång.
Se f ö nedan info från Asfaltgruppen.
2004-07-09 Flismaskinen har kommit!
Se f ö nedan info från Övrigtgruppen.
2004-06-22 Skogsgallringen pågår kring Ö1/Ö2-byarna.
Se f ö nedan info från Övrigtgruppen.
2004-06-10 Skogsgallringen pågår kring Z-byn.
Se f ö nedan info från Övrigtgruppen.
2004-05-27 Årsmöte i Uddared III
Protokoll mm finns under "Protokoll & stadgar"
2004-05-10 Styrelsemöte i Uddared III
Protokollet finns under "Protokoll & stadgar"
2004-04-07 Informationsblad om vår sajt och om U-III delas ut till alla hushåll.
2004-04-01 Skogsgallringen har nått V-byn.
2004-03-28 Skogsgallringen pågår kring U-byn.
2004-03-20 Hemsidan äntligen "i luften".
2003 hösten Skogsgallring i området påbörjas.
2003 hösten Staketet kring bollplanen mellan byarna U och S utbytt.
2003 hösten Gångvägarna i byarna P och Q asfalterade.
 

Från arbetsgrupperna   Senaste nytt   På gång   Historik

2005-05-09 Asfaltgruppen
Besiktning av fjolårets asfaltarbeten är gjord och och protokollförd.
Läs protokollet här.
Lägg märke till det sista avsnittet ang. bekämpning av ogräs i asfalten!

2004-10-24 Övrigtgruppen
Allt timmer är insamlat och kommer att fraktas bort under den närmaste månaden.
Även riset är samlat i högar och förhoppningsvis kommer flismaskinen under samma period.
Ytterligare en del träd kan komma att fällas under de kommande veckorna.
Det gäller träd på kommunens mark där vi har fått tillstånd att fälla i egen regi.

Delar av styrelsen har idag (söndag 24/10) gått en inspektionsrunda i området.
Timmer och ris är hopsamlat och markskadorna efter maskinerna är förvånansvärt små förutom på ett fåtal ställen där det är mycket sankt. På det hela taget tycker vi att det ser väldigt bra ut.

Ett stort tack till Hans Engström (X-byn) som, trots att han i morgon lämnar Uddared och flyttar norrut, ändå tog sig tid att gå med på den två timmar långa inspektionen. Han har under året har lagt oräkneliga timmar på att följa upp arbetet, diskutera med fastighetsägare och medla mellan motstridiga önskemål om vilka träd som ska fällas och vilka som ska vara kvar.
Vi önskar honom allt gott på sin nya hemort!

Vi har nyligen haft 40 personer från Skogsvårdsstyrelsen och politiker från hela landet på studiebesök i våra marker, detta för att få kunskap om hur vi lyckats genomföra vår skogsvårdsinsats. Man lovordar arbetet och tar med informationen om hur vi gått tillväga för att använda som ett gott exempel på andra platser.

2004-09-09 Övrigtgruppen
Läget i skogsgallringen är som följer:

Enbärsvägen

 • Rensning vid utfarten Enbärsvägen-Uddaredsvägen är gjord men en del ytterligare grenar ska tas bort. Dessutom bör nyponhäcken vid staketet längs gångvägen klippas ner.
 • Korridoren mellan R-och S-byarna: Sagrelius har rensat färdigt korridoren, där träden var förväxta och ruttna i stammarna.
 • P-byn färdiggallrad 8/9.
 • Q-byn: Stockar uppsågade och klara för avhämtning.
Nyponvägen
 • Fällningen utefter Nyponvägen är klar.
Vissa enstaka träd återstår på på tomter och på U-IIIs mark
men i stort sett är gallringen klar.

Skotaren för ris- och stock-uppsamling, som befinner sig på Öijareds golfbana, har blivit något försenad och beräknas komma tillbaka till U-III omkring vecka 38. Fortfarande oklart när vi kan få hit flismaskinen.

Vissa byar och tomtägare vill se en uppgallring och fällning av träd på kommunens mark. Kontakt har tagits med ansvariga på kommunen som återkommer med besked.

Hälsningar från
Hans Engström

2004-08-18 Övrigtgruppen
Läget i skogsgallringen är som följer:

Tranbärsvägen

 • All gallring är klar i samtliga byar.
Enbärsvägen
 • Här kommer en ansning att ske på en del träd vid utfarten Enbärsvägen-Uddaredsvägen vid S-byn där sikten är nedsatt på grund av trädgrenar som skymmer sikten till gång- och mopedväg. Vi vill inte ha någon olycka mellan bil, moped eller gående.
 • Sagrelius fortsätter även att rensa i korridoren mellan R-och S-byarna där det ej är färdigt ännu.
 • Återstår så gallring bakom P-byn samt borttagning några stockar och ris i korridoren mellan P-och Q-byarna.
Nyponvägen
 • Här återstår att fälla fem träd utefter Nyponvägen där vi ev. måste stänga av vägen några timmar mitt på dagen. De som blir drabbade är U-,V- och X-byarna. Vi kommer att meddela ordförandena i byarna i god tid.
Skotaren för ris- och stock-uppsamling beräknas komma tillbaka till U-III omkring vecka 36-37 för att samla ihop allt som ligger i högar på olika ställen. Därefter väntar vi in flismaskinen men vi har ännu inte fått någon klarhet i när den kan komma.
Hälsningar från
Hans Engström

2004-07-27 Asfaltgruppen
Asfalteringen i byarna R och S (nedre delen av Enbärsvägen) kommer att sättas igång vecka 33 (9/8) och pågå i ca 4 veckor. Frågan om hur vi ska hantera kvarvarande byar kommer att diskuteras på styrelsemötet den 10/8.

2004-07-09 Övrigtgruppen
Skogsmaskinen som samlar upp ris och stockar har gjort klart allt bakom V-, X, och U-,T byarna på Nyponvägen samt Y-, Z-byarna på Tranbärsvägen och samlat ihop detta till stora rishögar på olika utvalda platser.

Flismaskinen har kommit från Varberg och har flisat på olika ställen hela vägen upp till Floda. Den finns här och har flisat ris och annan spillved på dessa nyssnämnda platser och vid vattentornsvägen under tiden 2004-07-05 -- 07. Flismaskinen kommer dessutom att flisa på Enbärsvägen.

Vår huggare, Sagrelius, fortsätter att gallra i Ö1- och Ö2-byarna på Tranbärsvägen där uppemot 25 granar och tallar fällts som varit ruttna inuti stammen. Träden har stått för tätt.

Kvar att göra är följande:

Tranbärsvägen

 • Några träd i Z-byn där det nu är upprensat och möjligt att fälla mer träd längst bort mot kraftledningen.
 • Gallring av en del träd på en trekant utanför Z-byn utefter Tranbärsvägen.
 • Ö1- och Ö2-byarna: efter fotbollsplan längs gångvägen vid Uddaredsskolan ner mot Prästgården på vänster sida in mot skogen.
 • Å-byn: små trekanter utefter Tranbärsvägen.
Nyponvägen
 • Fem-sex tallar utefter Nyponvägen samt en tall vid fotbollsplan.
 • En del träd bakom bussvändplatsen och gångvägen mot Uddaredsskolan.
Enbärsvägen
 • Fem-sex träd i S- och R-byarna. Måste vara klart innan asfaltering börjar vecka 33.
 • Fällning av träd i skogskorridoren mellan R-, och S- byarna.
 • Skogskorridoren mellan Q-, och R- byarna där ett antal trädrötter är avgrävda av kommunen.
 • En tall vid gäststugan i Q-byn.
 • Uppsamling ris och några stockar mellan P-, och Q-byarna.
 • Fällning träd utefter Enbärsvägen innan vändplan samt i triangeln nedanför Q-byn.
 • Röjning av sly och fällning av en del träd ovanför P-byn.
 • Flisning avtvå högar ris vid Q-byn vid vattentornsvägen.

2004-06-22 Övrigtgruppen
Skogsmaskinen som fraktar bort stockar och forslar bort ris befinner sig ovanför byarna U och V medan X-byn nu är avklarad. Maskinen kommer närmast att arbeta vidare med att ta ner en del träd vid Nyponvägens infart.

Vår fällare, Bertil Sagrelius, arbetar för tillfället kring byarna Ö1 och Ö2 där en del träd finns att fälla. Han kommer sedan att återgå till Nyponvägen och Enbärsvägen och, om vädret tillåter, ta ner de kvarvarande träd som hittills inte kunnat fällas på grund av blåsten.
 
2004-06-10 Övrigtgruppen
Den planerade fällningen av ytterligare träd i byaarna P-U har inte kunnat göras
p g a det blåsiga vädret. Många av dessa träd står så till att det måste vara vindstilla när de tas ner för att de ska falla som planerat. I väntan på bättre fällväder har gallringen gått vidare längs Tranbärsvägen istället. Skogsmaskinen som ska ta hand om liggande timmer är planerad att dyka upp under vecka 25.

Vi har fått en amodan från kommunen att röja upp bland de högar med trädgårdsavfall som har skapats genom åren i området. På fredag den 11/6 kommer Övrigtgruppen att gå en runda och se var dessa högar finns.

 
2004-06-03 Övrigtgruppen
Skogsmaskin med förare för bortforsling av timmer kommer troligen att bli tillgänglig kring 15 juni. Målet är att få bort stockarna till midsommar.
Riset får vi dessvärre dras med ett tag till.
 
2004-05-15 Övrigtgruppen
Skogsgallringen är nu i huvudsak klar i byarna P - X.
Den närmaste tiden kommer en del ytterligare träd att fällas i byarna P - U och fällda träd ska fraktas bort. Flistuggen, som ska ta hand om riset, blir tyvärr inte tillgänglig förrän i juli.
 
2004-05-15 Asfaltgruppen
Asfaltgruppen har fått in fyra anbud för byarna R och S. Styrelsen rekommenderar att vi anlitar NCC att utföra detta arbete. Arbetet kommer att utföras under perioden juni-september. Asfaltgruppen kommer att utreda möjligheten att finansiera asfaltering av resterande byar redan nästa år.
Alla påminns igen om att begränsa växtligheten som sticker ut utanför kantstenen så att det går att asfaltera.
 
2004-04-05 Asfaltgruppen
Asfaltgruppen har nyligen sammanträtt och diskuterat årets asfalteringsfrågor. Därefter har vi sänt ut anbudsförfrågningar och begärt in anbud till den 19 april. Efter det vi granskat dessa kommer vi lämna ett förslag till entreprenör och omfattning. Vi vill att arbetena utföres under perioden 1 juni t.o.m. 30 september. Då omfattningen ej är klar vill vi uppmana alla boende i alla återstående byarna att nu i vår ansa sina häckar och avlägsna grönska som "sticker utanför" kantstenen. Då det finns gångbanor i byarna som skall underhållas av dem själva kan vi vara dem behjälpliga med erforderlig upphandling/råd eller dylikt.

Med vänliga hälsningar
Asfaltgruppen g.m.
Tore Nordén
 

Historik   På gång   Senaste nytt   Från arbetsgrupperna

hösten 2014 Fiberinstallation genomförs
i drygt 400 fastigheter i UI, UII och UIII.
Föreningens hemsida: uddaredfiber.se
2013-05-21 Uddared Fiber Ekonomisk förening bildas
och man ägnar det närmaste året åt att utvärdera olika alternativ.
Vid en extra stämma 2014-04-03 beslutas att acceptera Telias offert.
hösten 2004 Asfaltering av samtliga byar
hösten 2003 - hösten 2004 Skogsgallringen pågår
2004-03-20 Vår hemsida startar
1979-1984 Byabussen går   (Läs mera här!)
Hösten 1978 U-III ordnar studiebesök på brandstationen i Stenkullen
1977-198x "Striden" om Orydsvägen pågår   (Läs mera här!)
1977 Uddared III färdigbyggt
1977-11-02 Byarna på Tranbärsvägen (Y - Ö2) ansluts
1977-05-23 Första ordinarie årsmöte i U-III
Årsbudgeten fastställdes till 40.800:-
1977-01-27 Byarna på Nyponvägen (T, U, V och X) ansluts
1976-04-09 Föreningen Uddared III bildas
Endast Enbärsvägen (byarna P, Q, R och S) ingår från början.
En interimsstyrelse sköter förvaltningen.