Uddared, ett annorlunda sätt att bo


Småhusområdet Uddared ligger i Floda, ca 3 mil från Göteborg längs E20, en halvtimmes resa med bil. Med pendeltåget, som en stor del av dygnet går med halvtimmesintervall tar det 20 minuter till Göteborg och 15 minuter till Alingsås. Se karta

Uddared, naturskönt beläget på en höjd ovanför centrala Floda, är resultatet av en arkitekttävling i slutet av 60-talet. Det segrande förslaget hade som grundidé att husen (ca 500 st) skulle grupperas i minde, väl sammanhållna grupper (”byar”) om 15-20 hus. I de flesta byar finns både friliggande hus och radhus.

På detta sätt uppnår man den mindre enhetens trivsamhet i ett totalt sett stort område. Målsättningen var att få en bykänsla som man kanske inte lika lätt finner i mera konventionellt byggda villaområden.

Trädgårdssidan för de flesta hus vetter mot grönområden och entrésidan mot en barnvänlig, skyddad kvartersgård med lekplats, grönytor, gångvägar och gemensamhetslokal (kvartersstuga). Parkeringsplatser och garage finns i nära anslutning till byn.

Området byggdes i tre etapper och den sista etappen, Uddared III, om 246 hus fördelade på 14 byar, blev färdig 1977.

Byarna i de olika etapperna benämns i bokstavsordning.
I U-III finns byarna P,Q,R,S på Enbärsvägen, T,U,V,X på Nyponvägen och Y,Z,Å,Ä,Ö1,Ö2 på Tranbärsvägen.
Se detaljerad förteckning under "Samfälligheten U-III".

I Uddared finns daghemmet Smörblomman med fyra avdelningar i syskongrupper och en integrerad förskola/skola, Uddaredsskolan, med klasserna 1-5. Högstadium, Alléskolan, finns i centrala Floda och gymnasium i Lerum. I Floda finns även en Montessoriskola, Floda Säteri, med undervisning från förskoleåldern upp till nionde klass.

  I Floda centrum, ca en kvarts promenad från Uddared, finns apotek, vårdcentral, tandvård, barnmottagning, livsmedelsaffär (ICA), charkuteributik, fiskaffär och en del småbutiker och restauranger.
Postkontor finns i järnvägsstationen strax intill.

Inom nära räckhåll, ofta strax utanför husknuten, ligger skogen med motionsstigar och möjlighet till bär- och svampplockning. I Floda finns badmöjligheter i Sävelången, där det finns en badplats med bryggor och hopptorn. I omgivningarna finns också andra småsjöar där man kan bada: Uspen, Lensjön och Torskabotten.

För den sportintresserade finns i Floda bl a gym
(Portens Gym vid Flodamotet, www.portensgym.se)
och tennisbanor. I Stenkullen finns gymanläggningen Endorfin (lerum.endorfin.se) (fd Lerums Sportcentrum, "Bollhallen") liksom ishall (Vättlehallen) och en sporthall (Förbohallen).
I Lerum finns bl a simhall med "äventyrsbad" och gym (Vattenpalatset).

De boende i en by äger tillsammans de gemensamma anläggningarna: kvartersstuga, garage, grönytor, lekplats mm. Drift och underhåll sköts via byns samfällighetsförening där alla fastighetsägare automatiskt och obligatoriskt är medlemmar. Tillsammans utser de en styrelse och kostnaderna fördelas på samtliga fastigheter. Man äger alltså det egna huset och tomten och bestämmer gemensamt över byns närmiljö.

Alla de små bysamfälligheterna ingår också i en övergripande samfällighet för respektive utbyggnadsetapp. Denna samfällighet svarar för underhåll av gångvägar inom och mellan byarna samt grönytor mellan och runt byarna. Den större samfälligheten ansvarar också för snöröjningen inom området samt tecknar försäkring för kvartersstugor och garage.

  Sedan hösten 2014 har området tillgång till fiber.
Ca 80% av hushållen är anslutna.
Bakom fibersatsningen står Uddared Fiber ekonomisk förening som har ett kollektivt avtal med Telia
om anslutning med s k Triple Play, dvs fiber 100/100 Mbit/s, TV (kanalpaket Lagom) och telefoni.
Läs mera på föreningens hemsida, uddaredfiber.se.

Det gemensamma arbetet, som sker helt ideellt, med vårt område skapar en samhörighetskänsla som leder till att alla som bor här känner ansvar för området.