Protokoll   Stadgar   Anläggningsbeslut

Protokoll mm från årsmöten, styrelsemöten och arbetsgrupper

2020-12-03Styrelsemöte ang laddprojektet (pdf)
2020-09-30Styrelsemöte (konstituerande) (pdf)
2020-09-30Årsmöte         Protokoll (pdf)    Kallelse, verksamhetsberättlese, budget. Info laddprojektet. (pdf)   Bokslut 2019-2020 (pdf)
2019-05-22Styrelsemöte (konstituerande) (pdf)
2019-05-22Årsmöte         Protokoll (pdf)     Kallelse, verksamhetsberättlese & budget    Bokslut 2018-2019(pdf). Kommer snart ...
                       Projektet på Humlevägen    Lerum Energi    Systemteknik/Solcellskapet 1   Systemteknik/Solcellskapet 2   Arbetsgruppen   
2019-03-25Styrelsemöte (pdf)
2018-05-17Styrelsemöte (konstituerande) (pdf)
2018-05-17Årsmöte         Protokoll (pdf)    Kallelse & Verksamhetsberättlese (pdf)   Bokslut 2017-2018(pdf)    Budget 2018-2019 (pdf)
2018-03-05Styrelsemöte (pdf)
2017-09-11Styrelsemöte (pdf)
2017-05-29Styrelsemöte (konstituerande) (pdf)
2017-05-29Årsmöte         Protokoll (pdf)    Kallelse & Verksamhetsberättlese (pdf)   Bokslut 2016-2017(pdf)    Budget 2017-2018 (pdf)
2017-05-04Styrelsemöte (pdf)
2016-09-21Styrelsemöte (pdf)
2016-05-19Årsmöte         Protokoll (pdf)    Kallelse (pdf)    Bokslut 2015-2016(pdf)    Budget 2016-2017 (pdf)
2016-04-06Styrelsemöte (pdf)
2015-11-09Styrelsemöte (pdf)
2015-05-28Styrelsemöte (konstituerande) (pdf)
2015-05-28Årsmöte         Protokoll (pdf)    Kallelse, verks.berättelse (pdf)    Bokslut 2014-2015(pdf)    Budget 2015-2016 (pdf)
2014-03-03Styrelsemöte (pdf)
2015-04-09Styrelsemöte (pdf)
2014-05-15Styrelsemöte (konstituerande) (pdf)
2014-05-15Årsmöte         Protokoll (pdf)    Bilagor (pdf)
2014-03-03Styrelsemöte (pdf)
2013-05-23Årsmöte         Protokoll (pdf)    Bilagor (pdf)
2013-02-25Styrelsemöte (pdf)
2013-01-14Styrelsemöte (pdf)
2012-10-22Styrelsemöte (pdf)
2012-08-20Styrelsemöte (pdf)
2012-05-23Styrelsemöte (konstituerande) (pdf)
2012-05-23Årsmöte         Protokoll (pdf)    Bilagor (pdf)
2012-04-17Styrelsemöte (pdf)
2011-09-06Styrelsemöte (pdf)
2011-05-30Styrelsemöte (konstituerande) (pdf)
2011-05-30Årsmöte         Protokoll (pdf)    Bilagor (pdf)
2011-04-27Styrelsemöte (pdf)
2011-03-08Styrelsemöte (pdf)
2010-09-07Styrelsemöte (pdf)
2010-05-27Styrelsemöte (konstituerande, pdf)
2010-05-27Årsmöte         Protkoll (pdf)    Budget 2010-2011 (fastställd, pdf)    Bokslut 2009-2010 (pdf)    Verksamhetsberättelse (pdf)   
2010-03-25Styrelsemöte
2010-02-02Styrelsemöte
2009-05-26Styrelsemöte (konstituerande)
2009-05-26Årsmöte         Protkoll    Budget (fastställd)    Bokslut 2008-2009    Verksamhetsberättelse   
2009-04-14Styrelsemöte
2008-11-25Styrelsemöte
2008-05-29Styrelsemöte (konstituerande)
2008-05-29Årsmöte         Protkoll    Budget (fastställd)    Bokslut 2007-2008    Verksamhetsberättelse    Motioner   
2008-05-13Styrelsemöte
2007-10-04Styrelsemöte
2007-05-21Styrelsemöte (konstituerande)
2007-05-21Årsmöte         Protkoll    Budget (fastställd)    Bokslut 2006-2007    Verksamhetsberättelse   
2007-03-26Styrelsemöte
2006-10-17Styrelsemöte
2006-05-22Styrelsemöte (konstituerande)
2006-05-22Årsmöte         Protkoll    Budget (fastställd)    Bokslut 2005-2006    Verksamhetsberättelse   
Motion    Om annonser på sajten
2006-04-20Styrelsemöte
2006-03-23Styrelsemöte
2005-10-27Styrelsemöte
2005-09-08Styrelsemöte
2005-05-19Styrelsemöte (konstituerande)
2005-05-19Årsmöte         Protkoll    Budget (fastställd)    Bokslut 2004-2005
2005-04-21Styrelsemöte
2005-01-27Styrelsemöte
2004-10-21Styrelsemöte
2004-08-26Extra stämma angående alfalteringen    Referat
2004-08-10Styrelsemöte
2004-05-27Styrelsemöte (konstituerande)
2004-05-27Årsmöte         Referat    Protokoll    Budget (fastställd)    Bokslut 2003-2004    Motion ang arvode
2004-05-27Verksamhetsberättelse 2003-2004
2004-05-10Styrelsemöte
2003-10-13Styrelsemöte
2003-06-24Styrelsemöte
2003-05-22Styrelsemöte (konstituerande)
2003-05-22Årsmöte
2003-05-22Verksamhetsberättelse 2002-2003
2003-04-23Styrelsemöte
2002-12-02Styrelsemöte
2002-09-23Styrelsemöte
2002-06-18Styrelsemöte
2002-05-15Styrelsemöte (konstituerande)
2002-05-15Årsmöte


Protokoll  Stadgar   Anläggningsbeslut

Föreningens stadgar

Stadgar (ursprungligen från 1976-04-09)

Protokoll  Stadgar   Anläggningsbeslut

Anläggningsbeslut

Ansvarsfördelning, sammanfattning (Att bo i Uddared III)
Enskild by (U) (ursprungligen från 1977-01-27)
Uddared III    (ursprungligen från 1977-11-02)

 

Gemensamhetsanläggningarna GA1 och GA2

Om våra gemensamhetsanläggningar GA1 och GA2
Hur göra förändring av GA1/GA2 genom omförrättning