Senaste nytt


210203 Om vår försäkring
Aktuellt försäkringsbrev finns nu inlagt under Försäkring.


210107 Halt i området!!!
Efter dagens plogning har det blivit väldigt halt i området
och vi har tyvärr haft en fallolycka som slutade med ett benbrott!.
Vi vet inte om entreprenören inte hunnit med sandningen
eller om man ansett att det inte skulle behövas.
Han är i alla fall kontaktad och sandning har påbörjats nu vid 18-tiden,
Men ta det försiktigt när ni går på plogade vägar!


201209 Styrelsemötet den 3/12 ...
... hölls pga pandemin via MS Teams. De enda punkterna på dagordningen
var beslutet om leverantör för laddboxinstallationen samt skrivelserna från V-byn
där man ifrågasatte om vi hade rätt att genomföra projektet.
Resultatet blev ett enhälligt ja till laddgruppens förslag om leverantör
och ett avvisande av V-byns klagomål.
Protokollet finns under Protokoll & Stadgar.


201012 Om batteribrand i elbil
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett dokument
om brand i litiumjonbatterier, som bl a förekommer i el- och elhybridbilar.
Du kan läsa dokumentet här
Och här är en länk till räddningstjänstens information om elbilar.


200930 Årsmötet ...
... som hölls idag hade samlat 17 deltagare från 10 av våra 14 byar
Protokollet finns under Protokoll & Stadgar.


200914 Årsmötet ...
... kommer att hållas i Centralskolans matsal onsdag 30/9 kl 19.

Vi har valt en större lokal med tanke på coronapandemin, så att vi kan hålla ordentliga avstånd,
Kallelsen kommer i brevlådan som vanligt inom kort.
Den finns även tillsammans med bokslutet och info om elbilsprojektet under Protokoll & Stadgar.


200519 Angående årsmötet
Som framgått av mail till byarna den 31/3 har vi pga coronakrisen
skjutit upp årsmötet och hoppas kunna hålla det i början av hösten.
Kallelse kommer i brevlådorna i vanlig ordning två veckor innan mötet.


200325 Rutin för skadeanmälan är nu tillagd under Försäkring


190523 Årsmötet den 22/5 ...
... hölls denna gång i Skallsjöhus (fd Ljungbergs textil)
i tron att den inledande presentationen av läget i elbilsladdningsprojektet
skulle locka fler deltagare än vad som skulle få plats i Uddaredsskolan.
Så blev dock inte fallet utan det var ungefär lika många som vanligt som kom,
närmare bestämt 18 personer representerande 9 av våra 14 byar! :-(

Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar".
Där finns också de presentationer som gjordes innan själva årsmötet.


190125 Vi är tillbaka!
Som ni kanske (inte) har märkt har vår hemsida varit oåtkomlig hela den här veckan.
Orsaken är att webbhotellet i Stockholm som vi anlitat ända sedan starten 2004
plötsligen och utan förvarning tycks ha lagt ner verksamheten! :-(
Men nu har vi flyttat till ett lokalt webbhotell i Tollered!


180728 Eldningsförbud!
Vi vill påminna om det totala förbudet mot eldning och grillning i hela Västra Götaland
p g a den rådande torkan. Se vidare i denna artikel från GP


180518 Årsmötet den 17/5...
... hade samlat 19 personer inklusive ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


180518 Vår försäkring
Uppgifterna om UIIIs försäkring är nu uppdaterade med det senaste försäkringsbrevet med specifikation och villkor
Det finns att läsa under "Försäkring" i menyn till vänster

180507 Ett möte om elbilar och solceller ...
... hölls i Centralskaolan den 17/4 med representanter från Lerums kommun och Lerum Energi.
En sammanfattning från mötet kan du läsa här.


180311 Styrelsemöte ...
... hölls den 5/3.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


170917 Styrelsemöte ...
... hölls den 11/9.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


170701 Årsmötet den 29/5 ...
... hade samlat 18 personer inklusive ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


170507 Inbrott och skadegörelse ...
... har vi ju tyvärr drabbtsa en hel del av på sistone.
Frågan har då kommit upp hur ersättningsfrågan hanteras vid t ex inbrott i ett garage.
Regelverket finns nu dokumenterat under "Försäkring" i huvudmenyn!


170507 Styrelsemöte ...
... hölls den 4/5.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


161028 Styrelsemöte ...
... hölls den 21/9.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


160620 Ny turlista för bussen
Idag börjar bussen köra enligt den nya tidtabellen med Nettbuss.
Enligt information skall bussarnas tider stämma bättre i förhållande till tågen.
Vid första anblicken så verkar det så. Stämmer bättre från tåg/buss i Floda än tåg/buss i Lerum.
Nackdelen är att bussen går vissa turer över Höjdenhemmet/Hallsås/Bergsslingan,
vilket den inte gjort tidigare, så det tar längre tid från Uddared ner till Lerum.


160620 Årsmötet den 19/5 ...
... hade samlat 15 personer utöver ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


160427 Årsmöte i Uddared III ...
... hålls torsdag den 19/5 kl 19 i Uddaredsskolans matsal.
Kallelse kommer att delas ut till alla hushåll.


160420 Styrelsemöte ...
... hölls den 6/4.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


151210 Ett ovanligt välbesökt styrelsemöte ...
... (alla byar utom 2 representerade) hölls den 9/11.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


150529 Årsmötet igår ...
... hade samlat 12 personer utöver ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


150529 Röjsåg
UIII har köpt in en röjsåg som förvaras hos Floda Skog & Trädgård (i backen upp mot motorvägen).
Sågen är avsedd att användas när byarna håller snyggt på UIII-mark i närheten av byn.
Sågen kan kvitteras ut av de personer i varje by som är markerade i listan över byrepresentanter.


150412 Styrelsemötet den 9/4 ...
var det första på drygt ett år och 9 av 14 byar var representerade.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"

På mötet beslöts att årsmötet hålls torsdag 28/5 kl 19:30 (obs tiden) i Uddaredsskolans matsal.
Kallelse kommer i brevlådan i vanlig ordning.


140515 Årsmötet ...
... lockade i den ljumma vårkvällen inte fler än 13 personer utöver ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"

Under "Protokoll och stadgar", längst ner, finns nu också en beskrivning
av de två gemensamhetsanläggningarna GA1 och GA2, som finns i de byar som även har radhus.


140320 Missat jubileum!
Denna dag fyllde hemsidan 10 år, vilket ingen, inte ens webmaster själv, uppmärksammade!


140308 Styrelsemötet den 3/3 ...
lockade bara representanter från hälften av byarna! :-(
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


131010 Väl röjt!
Uddared III vill framföra ett stort Tack!!! till fastighetsägarna i S-byn,
som snabbt ansat sina häckar och buskar längs Uddaredsvägen inför den den kommande asfalteringen av gångvägen.


130526 Årsmötet ...
... hade som vanligt samlat en tapper skara om 14 personer utöver ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


130306 Kartor
Det finns nu ett nytt menyval, Kartor, i huvudmenyn,
Där kan du finna inscannade högupplösta kartor över bygrupperna per gata,
dvs Enbärsvägen, Nyponvägen och Tranbärsvägen.
Kartorna går att studera online ( i mindre skala) eller ladda ner i full upplösning.


130301 Styrelsemötet den 25/2 ...
handlade också en hel del om fiberprojektet men även andra frågor.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"

Observera sista stycket under punkt 1101-06 där vi uppmanar byarna att avvakta
med beslut om utbyte av lekredskap (gungställning mm) tills det är utrett vilka krav som gäller.130117 Styrelsemötet den 14/1 ...
var välbesökt och handlade enbart om fiberprojektet!
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


121218 Internetuppkoppling via fiber i Uddared?
Information om ett erbjudande från Telia, framförhandlat av UI och UII,
angående framdragning av fiber till hushållen i Uddared
har nyligen gått ut till styrelsen i alla byar.

Meningen är att man inom varje by ska undersöka intresset för detta
för att se om vi kan nå de minst 60% anslutning som krävs.

Detaljerna kan du läsa i detta dokument

OBS! I slutet av skrivelsen står att man kan skicka in en bindande intresseanmälan till en viss Gmail-adress.
Gör inte detta nu!
Eftersom Telias avtal kommer att tecknas med UIII, och inte med den enskilde fastighetsägaren,
måste vi först diskutera detta inom Uddared III innan det är lämpligt att göra en sådan intresseanmälan.
Däremot kommer det att de närmaste dagarna göras en enkät i varje by om hur stort instresset är.

121026 Styrelsemötet den 22/10 ...
hade representanter från alla byar utom en! Fantastiskt!
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


120904 Anslagstavlan ...
har fått in en annons! David vill köpa en beg. Saab eller Volvo.
Titta under "Anslagstavlan" - "Köpes"!


120822 Styrelsemöte ...
ett välbesökt sådant (bara 2 byar saknades), hölls den 20/8, .
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


120602 Våra gemensamhetsanläggningar
På årsmötet disktuterades vad som exakt ingår i våra samfälligheter
och även det faktum att radhuslängorna utgör en egen gemensamhetsanläggning.
om än inom samma bysamfällighetsförening.

Jag har plockat fram anläggningsbesluten för en enskild by (U-byn)
och för Uddared III och skrivit av det väsentliga i ett par dokument
som nu finns under det nya avsnittet "Anläggningsbeslut"
längst ner under "Protokoll & Stadgar.
Här framgår tydligt i de inledande punkterna exakt vad som är
resp. bys ansvar och vad som är UIIIs ansvar.

!!!
En bra sammanfattning av denna ansvarsfördelning, "Att bo i Uddared III", finner du också
- längst ner i vänsterspalten under "Samfälligheten UIII",
- längst ner under "Protokoll & stadgar" eller
- här


120525 Årsmötet ...
... hade i den ljumma vårkvällen samlat 17 personer.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


120510 Årsmöte!
Årsmötet hålls i Regnbågen, Uddaredsskolan onsdag 23 maj kl 19.
Kallelse kommer i din brevlåda men du kan även läsa den
och övriga årsmöteshandlingar här


120509 Mera om samfällighetsförsäkringen
Nu finns både försäkringsbrevet och de detaljerade örsäkringsvillkoeren
som pdf-filer under menypunkten "Försäkring"!


120426 Vår försäkring
Villkoren för vår gemensamma försäkring för garage, kvartersstugor mm
kan du studera under den nya menpunkten "Försäkring".


120426 Styrelsemöte ...
avhölls den 17/4, tyvärr med 5 av 14 byar frånvarande.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


111029 Ang Svenska Kraftnät
Den 30/9 skickade vi våra synpunkter på förlängningen av koncessionstiden för kraftledningen.
Du kan läsa brevet här


110825 Svenska Kraftnät ...
... har idag gått ut med information om förlängning av koncessionstiden för kraftledningen
som passerar Uddared. Lite mer information om detta kan du läsa här


110530 Årsmötet ...
... genomfördes i all stillhet med 16 deltagare.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


110428 Årsmöte
På gårdagens styrelsemöte belslöts att hålla årsmötet
måndag den 30/5 kl 19 i Uddaredsskolan.
Alla är givetvis hjärtligt välkomna.


110428 Styrelsemöte ...
avhölls den 27/4, även denna gång med nästan alla byar representerade.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


110319 Styrelsemöte ...
och ett mycket välbesökt sådant dessutom, avhölls den 8/3
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"

Den nya styrelsen i Floda Väföreningen har gjort en verklig rivstart
och siktet är inställt på att avveckla föreningen i mitten av nästa år.
vägföreningens hemsida kan du läsa mera.


100912 Floda vägförening
Vägföreningen håller sin mycket försenade årsstämma onsdag 22/9 kl 19 i Centralskolan!
Handlingar för årsmötet kan studeras 13-16/9 kl 17-18 i VFs lokaler under kondiset i Floda centrum.
Med tanke på hur föreningen sköts är det angeläget att så många som möjligt kommer till mötet och gör sin stämma hörd.


100912 Byförteckning
En förteckning över byarna i Uddared III, med föreningens namn, bybokstav
och vilka gatuadresser som ingår, finns nu under "Samfälligheten U-III".


100912 Styrelsemöte ...
... avhölls den 7/9
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


100912 Aggressiv älg
Älgen är nu skjuten. Det finns dock en älgko med kalv kvar
men de anses inte utgöra någon fara.


100824 Aggressiv älg
Det finns i Floda och Uddared en aggresiv älg sedan några månader,
bl.a.har Tore Nordén skrivit om denna i Lerums Tidning.
I förra veckan attackerades ett par personer i en av byarna på Enbärsvägen.

Sedan en tid har en jägare polisens uppdrag att skjuta av älgen.
Han heter Lars Anders Backestedt, Stenkullen och har telefon 0705723124.
Han tar emot tips om var älgen befinner sig och vill helst att man ringer
då älgen är på plats - så att han ev. kan rycka ut, spåra och skjuta den
(beroende förstås på om han är hemma och tillgänglig).


100527 Dagens årsmöte ...
... i en vacker men kylig majkväll hade samlat 19 personer som i god ordning betade av punkterna på dagordningen.
Protokollet kan du läsa här
eller under "Protokoll & Stadgar". Där finner du även övriga årsmötethandlingar.


100406 Styrelsemöte ...
... var det igen veckan före påsk (25/3).
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


100206 Styrelsemöte ...
... och ett välbesökt sådant dessutom, var det i tisdags (2/2).
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll & Stadgar"


100206 Z-byn ...
... har en alldeles egen hemsida, skam till sägandes mycket snyggare än denna. ;-(
Den finns att beskåda på www.klubben.se/SAMF_TRANBER74_94/3566-start.html


091119 En säljannons om däck...
...har kommit in.
Se under Anslagstavlan - Säljes


090702 Liten svart katt ...
...irrar vilset omkring på Enbärsvägen..
Han är svart med lite vitt på bröstet. Saknar nog sitt hem..
Kontakta Saila Andersson, tel 30320.


090526 Årsmötet ...
... idag hade samlat 20 personer som i ovanligt snabb takt avverkade dagordningen.
Preliminärt protokoll (ej justerat) kan du läsa här
eller under "Protokoll & Stadgar"

090414 Styrelsemöte ...
... har det varit idag.
På mötet beslöts bl a att årsstämman hålls tisdag den 26/5 kl 19.
Protokollet kan du läsa här
eller under "Protokoll & Stadgar"

090211 Annonser
Det har influtet ett par annonser på Anslagstavlan.
Titta uncer Säljes och Övrigt.

090125 Spring-time!
Nåja, våren lär väl dröja ett tag till men det börjar bli dags att ta tag i det där nyårslöftet
att motionera lite mera. Aster Asgedom vill ha kompisar att springa tillsammans med.
Se hennes annons under Anslagstavlan - Övrigt!

090103 Bilinbrott!
Läs Berths inlägg från 14/12 på Uddareds Forum!

081125 Styrelsemöte ...
... har det varit idag. Protokollet kan du läsa här
eller under "Protokoll & Stadgar"

081105 Forum öppnat igen
Nersläckningen av Uddareds Forum blev längre än planerat.
Man kan ju hoppas att de spam-robotar som fyllde forum med skräp
har hunnit "tröttna" under tiden.

080529 Årsmötet den 29/5 ...
... avlöpte lugnt och stilla i högsommarvärmen.
Fjorton tappra själar arbetade sig igenom dagordningen och fattade visa(?) beslut.
Resultatet kan du läsa i detta protokoll, som förstås även finns under "Protokoll & Stadgar"
tillsammans med övriga årsmötehandlingar.

080513 Styrelsemöte ...
... har det varit idag. Protokollet kan du läsa här
080429 El-felet
Det verkar dessbättre som om det uppdagade felet (se nedan 080419)
var lokalt för en enda by. Vi har inte fått in rapport från någon
annan by att man där har samma problem.
080419 El-fel i garage
I en by på Tranbärsvägen har man upptäckt ett elfel i garagen.
Felet innebär att ett isoleringsskikt i kablarna "smälter" och rinner
ner i eluttaget/strömbrytaren och då kan orsaka kortslutning.
Se denna pdf-fil med beskrivning och bilder.

Bilderna föreställer eluttaget en bit in i garaget men problemet
kan naturligtvis också finnas i strömbrytaren framme vid dörren.
Vi uppmanar er alla att snarast gå ut i garaget och kontrollera om ni har detta fel!

Både strömbrytaren och eluttaget kan lätt kontrolleras genom att man
skruvar bort de två skruvar som håller den främre delen av kåpan,
lyfter bort kåpan och kontrollerar hur det ser ut.
Ev kan det vara bra att ha med en ficklampa så man ser ordentligt.

Om felet är vanligt förekommande kan det bli aktuellt
med en samordnad insats för hela Uddared III,


080202 Bilnyckel upphittad under skogspromenad.
Urban Widén. Tel 0302-34134

080116 Vansinnigt viktig vattenvarning!
I går kväll upptäckte vi av en ren slump (en våt fläck på en stol)
att det läckte in vatten i vardagsrummet framme vid fönstret in mot byn.
Det bildades droppar i skarven mellan två gipsplattor i taket.

Idag har jag varit uppe på taket och undersökt orsaken.
Det visade sig att det från takkupan, på vardera sidan, under takpannorna
går en ganska grund plåtränna som mynnar i hängrännan.
Denna ränna var ungefär på mitten igenproppad av barr och löv och annat
vilket gjorde att vattnet svämmade över rännan och istället rann på den
underliggande masoniten och vidare in i huset.

Med tanke på att det väl är mera regn att vänta (något annat är väl inte att
hoppas på - suck), kan det kanske vara idé att skjuta undan några takpannor
mitt över rännorna och rensa undan eventuella hinder.

Vi väntar våren väldigt, väl?!


071217 En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2008
tillönskas alla uddaredsbor!

071004 Styrelsemöte
Höstens första styrelsemöte gick av stapeln och hade samlat
delegater från hela 11 av våra 14 byar.
Protokollet finns här eller under "Protokoll och stadgar".


070521 Årsmötet idag ...
... hade samlat 20 medlemmar av föreningens 246, huvudsakligen avgående och tillträdande styrelse.
Preliminärt protokoll (ej justerat) kan du läsa här, eller under "Protokoll och stadgar".


070517 Årsmötet den 21/5
På måndag är det dags! Årsmötet går av stapeln.
Du har fått kallelse och övriga dokument i brevlådan men du kan även läsa dem här:
kallelse, budget samt resultat- och balansräkning.

Hjärtligt välkommen till mötet!


070428 Asfaltering av tennisplanen på "stora lekplatsen"
Kommunen kommer att asfaltera tennisplanen vid lekplatsen nedanför skolan.
I samband med detta kommer vi eventuellt också att få en basketkorg samt
ett par innebandymål. Har du synpunkter eller ideér kring detta är du välkommen att höra
av dej till Berth Fransson, per mail berth.fransson@telia.com eller på telefon (34105).


070428 Annonser
Ett par annonser har influtit under Köpes på anslagstavlan.


070326 Styrelsemöte hölls den 26/3.
Protokollet kan du läsa här eller under "Protokoll och stadgar"!


070114 Inbrott
Det har varit inbrott i ett antal bilar och garage nyligen.
Se Berth Franssons inlägg "Belysning ..." på Uddareds Forum!
Håll extra utkik!!!